Strona główna

 

W niedzielę 4 października zapraszamy do Mysiadła

 

W niedzielę zapraszamy również na osiedle Krzywa Iwiczna

 

 

Nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury ,wydarzenia ,zaproszenia...tutaj

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE GMINY- TUTAJ

 

 

UWAGA !

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

 

Ul. Zimowa 12, 25, 25A, 25B, 27, 27A, 27B, 37, 37A, 37B, 39, 39A, 39B,

29, 29A, 29B, 31, 31A, 31B, 33, 33A, 33B, 35, 35A, 35B, 45, 45A, 45B,

Gimnazjalna 3, 5, 7, 7A
godz. 11-15

ORAZ
Ul. Zimowa, Wiosenna
godz. 13-17

 

Od wtorku do czwartku  trwa akcja "wystawka" w Nowej Iwicznej

We wtorek bedą zabierane rzeczy z ulic po stronie Mysiadła ;

 Akacjowa, Al. Zgody, Brzozowa, Cisowa, Dzika, Gimnazjalna, Graniczna, Jesienna, Klonowa, Kwiatowa, Letnia, Mleczarska, Modrzewiowa, Niezapominajki, Owocowa, Porankowa, Przebiśniegów, Różana, Spacerowa, Szkolna, Świerkowa, Tarniny, Torowa, Wiosenna, Zimowa 

W środę odbiór z ulic po stronie Starej Iwicznej ;

Cicha, Czereśniowa, Do Rynku, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kielecka, Krążek, Malutka, Migdałowa, Mozaikowa, Piękna, Pokrętna, Poziomki, Przy Wiatraku, Sadowa, Stokrotki, Willowa, Zakamarek, Zawiła

Czwartek ul.Krasickiego

Drodzy Mieszkańcy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji sms, dotyczących różnych wydarzeń związanych z naszą gminą , możecie już dzisiaj zalogować się do gminnego systemu sms (www.lesznowola.pl  zakładka GMINNY SYSTEM SMS po prawej stronie strony głównej).

Do wyboru jest kilka kategorii (urzędowe, sport, kultura, utrudnienia i zmiany w rozkładach jazdy). Można zaznaczyć jedną, kilka lub wszystkie.

Warto wiedzieć co się dzieje w naszym sołectwie lub sołectwach ościennych, jakie są zarządzenia gminy, kiedy i gdzie odbędzie się najbliższy mecz, w którym GOK-u będzie ciekawy koncert.

pozdrawiam

Wasz Sołtys - Ania Pietrzak

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 22 września 2015r. na Zebraniu Wiejskim zostały podjęte dwie uchwały. Pierwsza to wnioski sołectwa do budżetu gminy na rok 2016, druga to sposób rozdysponowania środków z przyznanego sołectwu Funduszu Sołeckiego, który wynosić będzie w 2016 roku blisko 77 000,00 zł.

Bardzo się cieszymy że tak wiele osób odpowiedziało na apel sołtysa w sprawie nadsyłania wniosków do ww. uchwał. Nie wszystkie mogliśmy niestety uwzględnić ze względów proceduralnych a także mając na uwadze ograniczenia prawne. Mamy jednak nadzieję, że podjęte przez Państwa na zebraniu uchwały zostanie przez większość mieszkańców sołectwa przyjęta pozytywnie.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na zebranie mieszkańcom - mieliście okazję dołożyć swoją cegiełkę do kształtu przyszłorocznego budżetu.

Poniżej przedstawiamy podjęte  uchwały:


UCHWAŁA NR 1/2015  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Iwiczna podjęta dnia 22 września 2015 r.
w sprawie wniosku do projektu budżetu Gminy Lesznowola na 2015 rok.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowa Iwiczna, w zakresie remontów  i inwestycji dotyczących infrastruktury komunalnej przewidzianych do realizacji w 2016 r. na obszarze Sołectwa wyznacza następujące zadania:
§ 1.
W zakresie budowy ulic: 
1. wykonanie utwardzenia terenu (chodnik) udostępnionego przez wspólnotę „Zimowa 5, 7, 17, 19” wzdłuż ul. Szkolnej ;
2. wykonanie projektu (nawierzchni twardej, odwodnienia i oświetlenia) ul. Jarzębinowej.
3. Wykonanie projektu i budowy chodnika przy ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Krasickiego
4. Ustawienie barierek przy chodniku na ul. Szkolnej wzdłuż budynku szkoły (ZSPWNI) wraz z boiskiem.
§ 2.
W zakresie budowy odwodnień:
1. wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej;
2. wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego (na wysokości ul. Kieleckiej);
§ 3.
Mieszkańcy Nowej Iwicznej postulują o kontynuowanie w 2016 r. budowy dydaktycznej części Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA NR 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Iwiczna z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie § 4, ust. 2, pkt. 3 Statutu Sołectwa Nowa Iwiczna na podstawie (wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXVI/2004, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 479/XXXV/2009), oraz na podstawie uchwały gminy o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego, Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowa Iwiczna, w zakresie zadań własnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyznacza następujące zadania:
§ 1.
Zakup i zainstalowanie systemu nowoczesnych kamer na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwiczneji na terenie skateparku.  Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 20 000,00 zł.
§ 2.
Zorganizowanie profilaktycznego przeglądu dentystycznego dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Nowej Iwicznej. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 6 000,00 zł.
 § 3.
Organizacja pozalekcyjnych zajęć kulturalno-rozrywkowych oraz warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży połączonych z prezentacją ich dorobku. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 4000,00 zł.
§ 4.
Konserwacja i pomalowanie farbą fluorescencyjną tablic sołeckich. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 2000,00 zł.
 § 5.
 Organizacja zajęć z zakresu gimnastyki w basenie z elementami rehabilitacji dla dorosłych mieszkańców sołectwa. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 7 000,00 zł.
 § 6.
Organizacja zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ok 6 000,00 zł.
§ 7.
Organizacja zajęć objętych programami profilaktyki uzależnień i przestępczości dla dzieci i młodzieży. Przewidywany koszt przedsięwzięcia: ok 4 000,00 zł
§ 8.
Zakup i ustawienie na terenie sołectwa Nowa Iwiczna tabliczek porządkowych. Koszt przedsięwzięcia: ok. 2 000,00 zł
§ 9.
Konserwacja terenów zielonych oraz nowe nasadzenia na terenie sołectwa Nowa Iwiczna. Szacowany koszt przedsięwzięcia: ok 10 000,00 zł
§ 10.
Ok 5% środków z funduszu sołeckiego przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu. Szacowany koszt: 4 000,00 zł.
§ 11.
Dofinansowanie projektu i rozbudowy ul. Kieleckiej wraz z chodnikiem w Nowej Iwicznej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Krasickiego (wspólny projekt z sołectwem Stara Iwiczna). Szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 12 000,00zł
§ 12.
Całkowity koszt realizacji planowanych przedsięwzięć wynosi ok. 77 000,00 zł.
 § 13.
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi sołectwa Nowa Iwiczna.
 § 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Anna Pietrzak - Sołtys Nowej Iwicznej oraz Rada Sołecka

 

więcej na temat  www.funduszesoleckie.pl

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.