Nowa Iwiczna gmina Lesznowola serwis informacyjny dla społeczności lokalnej, aktualności informacje wydarzenia

Dziennik pokładowy

Dziennik pokładowy- to relacje z wydarzeń i spotkań

 

 

5 listopada  2018 -poniedziałek  

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z dyr. Wydziału Infrastruktury p.Aleksandrą Krzoska 

W spotkaniu uczestniczyli ; Ania Pietrzak oraz Michał Otręba

W poprzedniej kadencji mieliśmy juz kilka wyjazdów do  Wojewody Mazowieckiego p.Zdzisława  Sipiery

Wszystkie dotyczyły pozwoleń na budowę niezgodnych z naszym planem zagospodarowania 

Pierwsze sporne pozwolenie dot. budowy szkoły na ul.Cichej ,

Obowiązujący plan na tym terenie to  to MN,  nie przewiduje usług oświaty , mogą być usługi lecz wbudowane w budynek mieszkalny

Druga sprawa dot. budowy apartamentowców przy ul.Mleczarskiej

Obowiązujący plan przewiduje na tym terenie UZ czyli Usługi Zdrowotne

Inwestor pierwotnie miał budować szpital laryngologiczny -obecnie buduje apartamentowce

Starosta Powiatowy wydał pozwolenie na budowe budynków mieszkalnych z rażącym naruszeniem prawa.

W  obiegu sa dwa dokumenty sprzczne ze sobą ; w jednym Wojewoda uchyla decyzję starosty , w drugim podtrzymuje .

Następne spotkanie zaplanowane jest na 16 listopada 

Spotkanie zostało odwołane 

6 listopada 2018 - wtorek

Telefon do Urzędu Gminy - Referat Dróg i Mostów

dot.przesunięcia przystanku L4 przy PKP oraz usytuowania kosza na ul.Mleczarskiej (ponaglenie)

Tel. do kierownika kontraktu (modernizacja linii kolejowej nr 8) Tomasza Mańturza 

dot. przywrócenia kostki brukowej na fragmencie ul.Sadowej

Dyżur radnego godz. 20.00 kawiarnia U Źródła , Krasickiego 64

8 listopad 2018 - czwartek 

Komisje Rady Gminy ; Społeczna godz.9.00,

 

14 listopad - środa 

godz. 9.00  Sesja Rady Gminy 

godz. 14.00 spotkanie z przedstawicielami PKP PLK 

14 listopada 2018r o godz.14.00 w UG Lesznowola odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami PKP PLK

Zebranie prowadziła Wójt Karolina Pichnej ,protokół sporządzała p.Adrianna Hodyra 

Samorząd reprezentowali ; Justyna Gawęda , Anna Pietrzak , Anna Niezabitowska ,Marcin Kania, Mirosław Wilusz

Naszymi rozmówcami  byli ;Tomasz Mańturz,Jerzy Madej,Wojciech Toruń,Krzysztof Szafrański ,Paweł Kluczuk .

Na początku  poruszyliśmy  drobniejsze sprawy jak montaż na peronie biletomatu,stojaków na rowery oraz przenośnej toalety .Otrzymaliśmy informacje ,że na peronach (ze względu na wandali  wrzucających  wszystko na tory ) obiekty montowane są  na stałe do podłoża ,a to z kolei  może wiązać się ze stratą gwarancji .Reasumując ;sprawa biletomatu zostanie rozważona, co do stojaków i przenośnej toalety zasugerowano nam posadowienie ich na naszym parkingu.Niestety wiąże się to ze zmniejszeniem ilości miejsc parkingowych i dodatkowymi kosztami po stronie Gminy . Wspomniałam również o rozebranej kostce brukowej z ulicy Sadowej i otrzymałam zapewnienie,że wróci na swoje miejsce( jeszcze przed zimą )Najważniejszym tematem był czas zamkniętych rogatek na przejeździe w Nowej Iwicznej.Problem ten  poruszamy  od dawna  w pismach . Również  podczas mojego spotkania w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych.10 września  byłam na rozmowie z dyr. Piotrem Siemianowskim ,gdzie otrzymałam informacje ,że długi czas zamkniętych rogatek spowodowany jest względami bezpieczeństwa .Podczas modernizacji linii nr 8 ( z uwagi na dużą ilość wypadków w NI) zamontowano czujniki,które reagują na nadjeżdzający pociąg .Po naszym spotkaniu  dyr. Siemianowski  wydał decyzję  ,że rogatkami steruje dyżurny ruchu w Piasecznie .Miało to spowodować skrócenie  do minimum czasu  zamkniętych rogatek. Na spotkaniu w Gminie zostało to powtórzone – to co dało się zmienić  już zmieniono ,a czas zamkniętych rogatek nie może być już krótszy  ze względów bezpieczeństwa.Pan Wojciech Toruń przytoczył kilka przykładów kiedy otwieranie na chwilę rogatek (miedzy przejazdem dwóch pociągów z dwóch różnych stron) spowodowało tragedię .Panowie podzielili się z nami  cenną informacje o natężeniu ruchu na naszym przejeździe. Okazuje się ,że w roku 2016 zrobiono badanie ,które polegało na wyliczeniu ilości przejeżdżających pociągów i samochodów na dobę przez nasz przejazd .Wówczas uzyskano wynik 450.000. Liczba ta- to iloczyn pociągów oraz samochodów .Takie same badanie przeprowadzono rok później (2017 )  – i tutaj iloczyn wyniósł 850.000 .Ilość pociągów nie uległa znacznej zmianie i wynosiła 102 pociągi na dobę. Z  w/w  badań wynika ,że przy takim natężeniu ruchu powinno się zaprojektować przejazd bezkolizyjny. Obecnie pozwolenie na przejazd poziomy nie zostałoby wydane. Szkoda , że PKP nie zrobiło wcześniej takiej symulacji i nie zaplanowało od razu przejazdu bezkolizyjnego 

Konkluzja przedstawicieli PKP PLK była taka ; nie ma dobrego rozwiązania naszych problemów bez budowy wiaduktu .Przedstawiciele PKP wyrazili opinię że  otwarcie przejazdu na ul. Karczunkowskiej zmniejszy ruch na Krasickiego .Jeżeli nie nastąpi poprawa wrócimy do rozmów.Poinformowano nas o jeszcze jednej mozliwości (na razie mało realnej) Istnieje możliwość przeprogramowania zamontowanych czujników – co wiąże się z ogromnymi kosztami oraz z utratą gwarancji na projekt.Na razie mamy jedynie koncepcję zleconą przez Starostwo Powiatowe (kolidująca z naszymi projektami na budowę Sadowej i Torowej)  Jest też przekonanie PKP PLK co do konieczności budowy i deklaracja PKP PLK  co do współfinansowania do wysokości 2.800.000 zł. (w ramach projektu - Bezpieczny Przejazd). Starostwo nie przeznaczyło w swoim budżecie na to żadnych pieniędzy  . 

 

 

15 listopad 2018 - czwartek

19.30 Krzywy Ratusz - spotkanie z przedstawicielami KPP Piaseczno oraz Komendy Lesznowola w sprawie bezpieczeństwa 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.